• In stock

  Beni Kikokuryo

  55cm

  TSU003

  Tsuna

  995,00

  Sansai

  Male

 • Sold out

  Doitsu Sanke

  45cm

  TSU001

  Tsuna

  0,00

  Nisai

  Male

 • In stock

  Doitsu Sanke

  45cm

  TSU002

  Tsuna

  995,00

  Nisai

  Male

 • In stock

  Ginrin Kohaku

  40-45cm

  2023TSU007

  Tsuna

  495,00

  Nisai

  Unknown

 • Sold out

  Kujaku

  40-45cm

  2023TSU005

  Tsuna

  0,00

  Nisai

  Unknown

 • Sold out

  Kujaku

  40-45cm

  2023TSU006

  Tsuna

  0,00

  Nisai

  Unknown

 • Sold out

  Kujaku Red

  65cm

  2023TSU004

  Tsuna

  0,00

  Sansai

  Female