• Aragoke Kabuto

  40cm

  2023MAR069

  Maruhiro

  495,00

  Nisai

  Unknown

  1 op voorraad

 • Aragoke Mukashi

  40cm

  2023MAR068

  Maruhiro

  495,00

  Nisai

  Unknown

  1 op voorraad

 • Ginrin Ai Goromo

  40-45cm

  2023SAI005

  Saito

  695,00

  Nisai

  Unknown

  1 op voorraad

 • Ginrin Asagi

  45-50cm

  2023MAR030

  Maruhiro

  995,00

  Nisai

  Female

  1 op voorraad

 • Ginrin Benigoi

  35-40cm

  2023MAR056

  Maruhiro

  350,00

  Nisai

  Unknown

  1 op voorraad

 • Ginrin Chagoi

  40-45cm

  2023ISAM003

  Isa Maruyo

  650,00

  Nisai

  Female

  1 op voorraad

 • Ginrin Chagoi

  45cm

  2023MAR027

  Maruhiro

  595,00

  Nisai

  Unknown

  1 op voorraad

 • Ginrin Chagoi

  45cm

  2023MAR028

  Maruhiro

  695,00

  Nisai

  Female

  1 op voorraad

 • Ginrin Karashigoi

  60cm

  2023HIRA003

  Hirasawa

  2.750,00

  Sansai

  Female

  1 op voorraad

 • Ginrin Karashigoi

  69cm

  2023HIRA005

  Hirasawa

  3.900,00

  Sansai

  Female

  1 op voorraad

 • Ginrin Karashigoi

  40cm

  2023SAI002

  Saito

  450,00

  Nisai

  Female

  1 op voorraad

 • Ginrin Karashigoi

  40cm

  2023SAI003

  Saito

  450,00

  Nisai

  Female

  1 op voorraad

 • Ginrin Karashigoi

  43cm

  2023SAI004

  Saito

  550,00

  Nisai

  Female

  1 op voorraad

 • Ginrin Karashigoi

  65-70cm

  2023SAI008

  Saito

  3.900,00

  Sansai

  Female

  1 op voorraad

 • Ginrin Ki Utsuri

  50cm

  2023MAR029

  Maruhiro

  1.100,00

  Nisai

  Female

  1 op voorraad